Strona główna

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXX NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 26.10.2014
www.parafiambcsycow.com.pl


1. W ubiegłą niedzielę w Eucharystii wzięło udział 1296 wiernych. Odnotowujemy jednak niską frekwencję dzieci i młodzieży. Rodzice i dziadkowie, bądźmy współodpowiedzialni i współpracujmy z duszpasterzami myśląc o przyszłości Kościoła i młodych rodzin.
2. Młodzież gimnazjalna przed kościołem zbiera ofiary na misje. Bóg zapłać.
3. Zebranie wszystkich ministrantów oraz chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami w piątek po różańcu o godz. 18.30.
4. Ostatni tydzień modlitwy różańcowej: dzieci mają nabożeństwa różańcowe w poniedziałek i w środę o godz. 17.00, dorośli i młodzież do piątku o godz. 18.00. Dzieci wytrwajcie w gorliwości, w środę na zakończenie miła niespodzianka dla wszystkich, przyjdźcie.
5. W sobotę uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym kościele o godz. 8.00-9.30-11.00, a następnie o godz. 13.00 msza św. na cmentarzu z procesją i modlitwami za zmarłych. Nie ma mszy św. o godz. 16.00. W niedzielę Dzień Zaduszny, w kościele parafialnym porządek mszy św. niedzielny. Tak jak co roku o godz. 13.00 procesja na cmentarzu i msza św. za zmarłych przy ołtarzu polowym. Ofiary zbierane na cmentarzu w tych dniach zostaną przeznaczone na działalność charytatywną obu parafii sycowskich.
6. Zadbajmy o wygląd grobów naszych bliskich zmarłych oraz pamiętajmy w modlitwie o zmarłych, wypraszając dla nich szczęśliwość wieczną. Szczególną formą pamięci są zamawiane msze św. oraz wymienianki/wypominki roczne za naszych bliskich zmarłych. Modlimy się za zmarłych przywołując ich imiona i nazwiska przez 50 niedziel o godz. 7.45 i o godz. 10.45. W zakrystii są dostępne kartki na wymienianki/wypominki oktawalne oraz kartki na wymienianki roczne. Składamy dobrowolną ofiarę. Pamiętajmy o odpustach, które możemy ofiarować za naszych bliskich zmarłych.
7. Od niedzieli czyli Dnia Zadusznego przez 8 dni, będziemy modlić się za zmarłych polecanych w wymieniankach oktawalnych na różańcu i odprawiać msze św. za dusze wiernych zmarłych. Niedziela (Dzień Zaduszny) o godz. 15.30 różaniec z wymieniankami i msza św. za zmarłych polecanych w wymieniankach, w dni powszednie o godz. 18.00 różaniec z wymieniankami i następnie msza święta za zmarłych.
8. Spowiedź św. z racji pierwszego piątku już w najbliższy piątek od godz.15.30 do 17.30. Zapraszamy nie tylko dzieci, skorzystajmy z sakramentu pokuty przed świętem zmarłych by móc ofiarować za spokój ich duszy uzyskany odpust zupełny.
9. Odwiedziny chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną wyjątkowo w sobotę 8 listopada od godz. 8.30.
10. Dziękujemy wiernym za włączenie się w akcję zbiórki butów dla potrzebujących.
11. Dzisiaj po mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie ze Skautami Europy. Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi.
12. Rodziców kandydatów do sakramentu bierzmowania prosimy aby przyszli jeden raz na różaniec w tym tygodniu (dowolny dzień) i po modlitwie zapraszamy do zakrystii.
13. Po śpiewie na zakończenie zapraszamy do zakrystii kandydatów do sakramentu bierzmowania oraz dzieci przygotowujące się do przyjęcia pierwszej Komunii św. wraz z rodzicami.